Miscellaneous Extras

Series Title: Grave Robbers’ Chronicles (aka Lost Tomb; aka Daomu Biji)
Author: Xu Lei
Original Language: Chinese
Translation Language: English
Translators: Merebear226, Tiffany X, and Yvette
Editor: Merebear226
Downloadable Version (last updated 6/27/2021): pdf and epub

*****************************

Read whenever:

Chinese RawEnglish Translation
QijuThe Wu Family Extras: Chess Game
Wu Jia Sui Sui NianThe Wu Family Snippets
Chu Jianmian Xilie Di Yi DanThe First Meeting 1
MahjiangMahjong
Yushi li de NanrenmenMen in the Shower Room

Read after “Tibetan Sea Flower”:

Chinese RawEnglish Translation
Zang Hai Hua 2 Shi DuTibetan Sea Flower 2 Trial Reading
Zang Hai Hua San Ri JingjiTibetan Sea Flower: Three Days Of Silence
Zhuiyi@Zhang QilingRemembrance—Zhang Qiling
Bi’anThe Other Shore

Read after “Sand Sea”:

Chinese RawEnglish Translation
Sha Hai ZhihouAfter Sand Sea
Tamen Zai Ganshenme JiWhat Are They Doing? Chapter 1.1 Black Glasses and Wang Meng
What Are They Doing? Chapter 1.2
Tamen Zai Ganshenme Ji 2What Are They Doing? Chapter 2
Tamen Zai Ganshenme Ji Zhi Xiaoman GeWhat Are They Doing? Chapter 3 Brother Xiao Man
Tamen Zai Ganshenme Ji Qingming
Tamen Zai Ganshenme Ji Zhi Wang Meng
Tamen Zai Ganshenme Ji Liu Sang
Tamen Zai Ganshenme Ji Gengxin
What Are They Doing? Chapter 4
Tamen Zai Ganshenme Ji Pan ZiWhat Are They Doing? Chapter 5 – Pan Zi
Heixiazi Shifu (Fu Lu Pian)Master Black Glasses 1: Lucky Chapter
Heixiazi Shifu Zhi YiMaster Black Glasses 2
Heixiazi Shifu Zhi ErMaster Black Glasses 3
Heixiazi Shifu Zhi SanMaster Black Glasses 4
Duanzi: Bushì Hesui Pian de ZhenMafia Game
Wu Xie De Gudao ShengyaMaster Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 1
Master Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 2
Master Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 3
Master Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 4
Master Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 5
Master Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 6
Master Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 7
Master Black Glasses Sequel: Wu Xie’s Island Adventure 8
Chenmo——Guanyu Su NanSilence—About Su Nan
Duanzi: Zufang KeExtra: The Tenant
Chu Jianmian Xilie Di Er Dan The First Meeting 2

Read after “Ten Years Later”:

Chinese RawEnglish Translation
Shi Nian Jin Ci Yi Pan ZiThe One and Only Pan Zi in Ten Years
Qiannian Yu XieBreak from a Thousand Years of Rain
Jiang Gushi: ShengrìExtra: Birthday
Jie Yu Hua de YitianA Day in the Life of Xie Yuchen
Laizi Yucun de BianqianNotes from Rain Village
817 Te Pian Gangling Ban de Xiao Sheng817 Special: Barbell Laughter
Fanwai Zhi Tie Sanjiao de Yucun RichangExtra: The Daily Life of the Iron Triangle in Rain Village
Duanzi: Cuowu de ZupuExtra: Wrong Genealogy
Duanzi: Ban Shenfen ZhengExtra: Get an ID Card
Duanzi: Ban Shenfen Zheng 2Extra: Get an ID Card 2
Xiao Hua de Nian HuiXiao Hua’s Annual Party
Laizi Xiao Zhang Ge de Dianzi Yaoqing HanAn E-Invite from Little Brother Zhang (Read after “Extra 6: 2017 New Year’s Special”)
Bing Tong TiaozhanThe Ice Bucket Challenge
Zhang Jia Dengji Minglu | 001 Zhang HaiyangThe Zhang Family Log | 001 Zhang Haiyang
Jiang Gushi: Wu Xie de Xiao XinqingExtra: Some of Wu Xie’s Thoughts
2019 Zhongqiu Duanzi2019 Mid-Autumn Festival Extra
[Chabo]520 Wei Ji Chu de Jiu Feng Xin[Interlude ] 520 Nine Unsent Letters

Read after “Restart”:

Chinese Raw English Translation
Hua Ye Qian Xing, Wusheng Luomu Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 1
Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 2
Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 3
Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 4
Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 5
Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 6
Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 7
Moving Forward Through the Flowery Night; The End Comes Without A Sound Chapter 8
Xin Jiu Men de JianliEstablishment of the New Mystic Nine
Duanzi | Jiangshi GuiExtra: The Zombie Turtle
Jiang Gushi | 0305 Shengri da DuanziExtra: 0305 Birthday Special

Read after “Southern Archives”:

Chinese RawEnglish Translation
Pili Zhou Chengyuan Ce XieProfile of the Members of Perak
Guanyu Nanbu Dang’an Guan de YanjiuThe Research About The Southern Archives
Xiansan RijiNotes About Our Leisure Time
Mousheng Zhi DaoWays To Make A Living

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s